Yuki

Yuki

Yuki kullen är född 130724 och består av 2 hanar - Eluk och Everest samt våra 3 egna tikar - Elli, Enyi och Enola.
Ni ser Ellis egna sida här>> Enyis sida här >> och Enolas sida här >>
Samt nedan kommer gallerier på alla andra i kullen. 

Yuki litter is born 130724 and that is 2 males - Eluk and Everest and our 3 females - Elli, Enyi and Enola.
You can see Ellis page here >> Enyis page here >> and Enolas page here >>

Then you can see the other galleries down here. 

SE(POLAR)CH SE UCH PDP Snötrollens Yuki Eluk "Eluk"

Ägare/Owner: Sara Jonsson, Långserud

Snötrollens Yuki Everest "Everest"

Ägare/Owner: José Beytrison, Mase- Schweiz /Switzerland