Champions

Champions


Snötrollens egen uppfödda champions.

/ Snötrollens breeding that has became champions.

Samt Snötrollens egen ägda champions men inte uppfödda på snötrollens. / Dogs that became champions living at Snötrollens but not  born at Snötrollens.