Valpfilmer

Här är lite filmer från våra valpar.

Here is some films from our puppies.


De fyra tikarna ur Isita kullen leker med ett rep. 7 veckor gamla.

/ Four girls from isita litter playing with a rope. 7 weeks old

Sorba leker med en valp från Isita kullen som är 6 veckor gammal.

/ Sorba is playing with a puppy from Isita litter that is 6 weeks old.

Snötrollens Eira kull, 8 veckor gamla. "En helt vanlig morgon"... Del 2.

/ Snötrollens Eira litter, 8 weeks old. " An ordinary morning" part 2

Snötrollens Eira kull. Här är det tikarna som leker i sandtaget, 7 veckor gamla.

/ Snötrollens Eira litter. The females are plying in the sandpit, 7 weeks old.

Snötrollens Yuki kull som här är 4,5 veckor gamla.  Blå visar vem som är herre på täppan vid lekstugan- i alla fall ett tag...

/ Snötrollens Yuki litter that are 4,5 weeks old and they are playing at the playhouse, tunnel and so.

Yuki kullen - Här är valparna 6,5 veckor gamla och det är bara en massa bus med allt de kommer på..

/ The puppies are 6,5 weeks old here and are playing with everything.

Yuki kullen - Här är valparna i vårt sandtag och leker, de har även fått tag i en pinne. Lila tik håller i pinnen. 7 veckor gamla.

/ Here is the puppies in our sandpit to play. They also found a stick- purple female has it. 7 weeks old.

Isita kullen 6,5 veckor leker med mamma Enyi och gammalemormor Tanisha också.

/ Isita litter are playing with mother Enyi and great grandmother Tanisha also.

4 valpar i Isita kullen 5,5 veckor leker med en leksak. Mamma Enyi är där och kollar till dem.

/ 4 puppies from Isita litter are playing. Mother Enyi is checking them..

Snötrollens Eira kull,8 veckor gamla. En helt "vanlig " morgon... Del 1

/ Snötrollens Eira litter, 8 weeks old. " An ordinary morning" Part 1 

Snötrollens Eira kull. Här är de 7 veckor och här är det hanarna som leker i sandtaget.

/Snötrollens Eira litter. The males are playing in the sandpit, 7 weeks old.           

Yuki kullen - Här är valparna 6 veckor och älskar att busa med olika lektanter som Aneira eller Fenni. Här i filmen är det Aneira som är med och leker. Samt visar de sina favoritplatser att leka på...

/ The puppies are now 6 weeks old and loes to play, here together with Aneira. They also show us there favorite places to play...

Yuki kullen - Här är valparna 7 veckor och leker med presenningen som är så skoj.

/ 7 weeks old puppies here playing in the "plastic".

Yuki kullen - Här är valparna 8 veckor och så här ser deras morgonlek ut en vanlig dag....

/ Puppies 8 weeks old and a normal morning for them...lots of playing of course..

Här kan ni se några filmer från några av våra:

slädturer >>>

våra hundar >>>


Here you can see some films from our:


our dogs >>>

sleddings >>>