Siska

Snötrollens Nimbly Siska "Snöa"

Ägare/Owner: Kristina Dahlberg, Bergshamra

Snöa njuter av snön.

/ Snöa enjoy the snow.

Snöa i Furudal feb 2011.

/ Snöa feb 2011 in Furudal.

Snöa huvudbild 27 månader sept 2010

/ Snöa headpicture 27 months old sept 20102


Snöa 27 månader sept 2010

/ Snöa 27 months old sept 2010


Snöa 27 månader sept 2010

/ Snöa 27 months old sept 2010

Snöa 14 månader gammal, aug 09

/ Snöa 14 months old, aug 09

Snö i full fart i skogen aug 09

/ Snöa in full speed in the forest aug 09

Fin huvudbild av Snöa

/ Nice headpicture of Snöa.

Snöa vinner Nordiska Mästerskapen i linklassen feb 2011

/ Snöa wins the Nordish Championship on skies, feb 2011.

Photo: Camilla Nyström


Snöa 27 månader sept 2010

/ Snöa 27 months old sept 2010

Snöa 27 månader sept 2010

/ Snöa 27 months old sept 2010

Snöa huvudbild 27 månader sept 2010

/ Snöa headpicture 27 months old sept 2010

Snöa 14 månader gammal, aug 09

/ Snöa 14 months old, aug 09

Snöa njuter i full fart i snön.

/ Snöa in the snow