Siska

Snötrollens Nimbly Siska "Snöa"

Ägare/Owner: Kristina Dahlberg, Bergshamra