Silas

PDP SE UCH Snötrollens Nimbly Silas "Silas"

Ägare/Owner: Benita Hörberg med familj, Eksjö

Silas har 4 kullar -23 valpar efter sig på tre olika kennlar i Sverige samt en kennel i Norge.

17 är röntgade nu och 1 har C höfter, de övriga är fria. 

74 % är röntgade och 94% är fria.
1 kull med 3 valpar är för ung ännu. 


/ Silas has 4 litters - 23 puppies, in Sweden and in Norway.

17 of them is x-rayed and one has C hips and the rest are free.

74% i x-rayed and 94% is ok.
1 litter with 3 puppies are too young.