Shimoza

Aila på valpträffen april 2012

/ Aila april 2012


Aila 10 månader

/ Aila 10 months

Snötrollens Nimbly Shimoza "Aila"

Ägare/Owner: Magnus Karlsson, Örebro

Aila ca 2,5 år

/ Aila about 2,5 years old.


Aila 16 månader

/ Aila 16 months old.

Sorba är med och hjälper syster Aila att testa drag. Fredrik på cykeln. Bra Aila.

/ Aila with help of Sorba is trying sledding.

Magnus med Aila och Chino på tävlingen i hamra. De blev klubbmästare i sin klass.


Aila 10 månader

/ Aila 10 months old