Serak

PDP SE(POLAR)CH Snötrollens Nimbly Serak "Frost"

Ägare/Owner: Line Buam Kennel Fannhvit, Fannrem- Norge

Frost har 5 kullar med 37 valpar i Norge och Sverige.

21 är röntgade och 11 är fria.

57%röntgade och 52% är fria.


/ Frost has 4 litters with 32 offsprings in Norway and Sweden.

21 is x-rayed and 11 is clear.

57% x-rayed and 52% free/clear.