Qasper

Snötrollens Zima Qasper "Qasper"

Ägare/Owner: Tobias Granström, Idre

Qasper slutet av mars 2019

/ Qasper in the end of mars 2019

Qasper njuter i all snö, dec 2018

/ Qasper enjoying all snow, dec 2018

Qasper njuter i snön, dec 2018

/ Qasper enjoy the snow, dec 2018

Qasper sept 2018

/ Qasper sept 2018

Qasper på fjället.

/ Qasper enjoy the nature.

Qasper 9 veckor

/ Qasper 9 weeks

Qasper i Furudal, feb 2019

/ Qasper in Furudal, feb 2019

Mer Qasper i all snö, dec 2018

/ More Qasper in all the snow, dec 2018.

Qasper i snön, dec 2018

/ Qasper in the snow dec 2018

Qasper i skogen sept 2018

/ Qasper in the forest, sept 2018

Qasper 9 veckor

/ Qasper 9 weeks

Qasper 9 veckor

/ Qasper 9 weeks