Nikita

PDP Snötrollens Tresna Nikita "Nikita"

Ägare/Owner: Camilla Nyström, Bålsta