Nikita

Snötrollens Tresna Nikita "Nikita"

Ägare/Owner: Camilla Nyström, Bålsta

Nikita 8,5 månader, dec 2017

/ Nikita 8,5 months, dec 2017

Nikita 5, månader

/ Nikita 5,5 months

Nikita 5 månader

/ Nikita 5 months.

Nikita 7 månader

/ Nikita 7 months.

Nikita 5, månader

/ Nikita 5,5 months

Nikita 8,5 veckor

/ Nikita 8,5 weeks