Kinjo

Kinjo feb 2006 när vi är på besök

/Kinjo on our visit at his home.

Snötrollens Oppas Kinjo "Kinjo"

Ägare/Owner: Malin Kraft med familj, Sollentuna

Kinjo med sin boll julen 07.

/ Kinjo with his toy- christmas 07.