Coda

PDP Snötrollens Ceavvi Coda "Coda"

Ägare/Owner: Line Buan kennel Fannhvit, Fannrem-Norge

Coda april 2017

Line med sitt spann som tog silver på NM 2014. Coda syns längst till vänster i bild.

Foto. Camilla Nyström

/ Line with her team on Nordish Championship 2014. Coda is to the left in the picture.

Photo: Camilla Nyström


Coda i fin trav i ringen, juli 2013

/ Coda trotting in the ring, july 2013


Coda dec 2011

Coda i december 2010

/ Coda in december 2010

Coda 16 månader gammal, juni 2010

/ Coda 16 months old, june 2010

Coda 1 år gammal.

/ Coda 1 year old

Coda 9 månader gammal.

/ Coda 9 months old.

Coda april 2017

Coda på tur jan 2014

/ Coda january 2014

Vid målgång Polarhundsmästerskapet 2012. Frost och Coda går i led. Aisa och Shira i wheel. De får godkänt Dragprov 20+.

/ Finish at Championship for Polardogs 2012. Frost and Coda in the lead. Passed sledtest 20+.


Coda juni 2011

/ Coda june 2011


Coda snart 22 månader gammal.

/ Coda soon 22 months old.

Coda 15 månader gammal.

/ Coda 15 months old.

Coda 9 månader gammal.

/ Coda 9 months old.

Coda 4 månader gammal

/ Coda 4 months old.