Celsius

PDP SE(POLAR)CH  Snötrollens Ceavvi Celsius "Celsius"

Ägare/Owner: Camilla Dehlin-Johansson Kennel Cassamira, Häggeby