Bronya

Snötrollens Chiquita Bronya

Ägare/Owner: Andreas Akeret- kennel Na Bakira - Tyskland.

Bronya 7,5 månader efter träningen.

/ Bronya 7,5 months after training.

Bronya nästan 17 veckor.

/Bronya almost 17 weeks.

Bronya i full fart

/ Bronya in full speed.

Bronya 7 månader står i husses knä.

/ Bronya 7 months stands in Andis knee.

Bronya nästan 17 veckor.

/Bronya almost 17 weeks.

Bronya 3 månader

/ Bronya 3 months.